Sundströms kapell Dansbanan 9 juli 2014

Alla var där. Vi kommer tillbaka!
Den nionde juli sommaren 2014 kommer att bli ihågkommen.
Det var då som "Sundström
kapell", förstärkt med gästartister mellan sex och nittio år, fick den
sjungande byn Siknäs att leva upp till sitt rykte.

konstrunda14 2konstrunda14 3

I Bydgegården
ställde Lennart Holmbom och Anna Almqvist ut måleri. Lennart visade en enhetlig samling av sitt blåa måleri i olja och akryl, med motiv från
skärgård, Kiruna och förstås hemstaden Luleå.
Anna visade akvareller med sin helt egna speciella växtvärld. Varje tavla med titeln
i form av ett datum då tavlan målades. 

 konstrunda14 4

Eva Hagström och Helene H Hedlund hade gjort en "Textil återbruksutställning"
med anledning av Framtidsveckans Hållbarhetstema.Helene som väver med tidningspapper som inslag, visade sina löpare,
papperkorgar, pennburkar, dörrmattor, tabletter m.m. Man kunde ana Elgigantens färgrika reklamblad.....
Eva hade gjort en rund matta med matttrasor på en ryabotten och tavlor
av tidningspapper i tekniken collage/broderi.

 

Den enda fikaförsäljning under arrangemanget fanns i
Bygdegården och många kom för att smaka av Bönhusföreningens goda fika.

Evas Ateljé hade också öppet och där var under lördag och söndag en jämn ström av besökare.
En mindre grupp ""vävtanter från Överkalix och en större bussgrupp från Piteå Konstförening kom på besök under lördagen.
Eva berättade och visade bilder från sitt senaste jobb med utsmyckningen av hyreshusentréer till Lulsundsberget. Dessa är gjorda i mosaik.

Besöksantalet på årets Konstrunda ökade rejält, och var i år minst fyra, fem gånger så stort som vanligt; drygt 100 under lördagen och drygt 50 under söndagen i Evas Ateljé.

konstrunda14 1

 

text: Eva Hagström

foto: Sven Lindman

 

 

 

 

70-talssväng på sommarens sista musikcafé 

DSC0314
DSC0338
DSC0327
DSC0275
DSC0267
DSC0279
DSC0277
DSC0293
DSC0283
DSC0298
DSC0308
DSC0300
DSC0305
DSC0306
DSC0317
DSC0302
DSC0314 DSC0338 DSC0327 DSC0275 DSC0267 DSC0279 DSC0277 DSC0293 DSC0283 DSC0298 DSC0308 DSC0300 DSC0305 DSC0306 DSC0317 DSC0302

Luleåbandet "67 purple fishes" spelade 60- och 70-talsinspirerad rock på hög volym denna onsdag, det sista musikcafét i Siknäs för denna sommar. Några glimtar med sol letade sig fram bakom molnen under kvällen, men den behövdes knappast med bandets professionella ljusuppsättning. Utöver det gav den resterande scendekoren och en redig ljudanläggning ett bra och stämningsfullt helhetsintryck. 

En av medlemmarna i bandet sittandes bakom en orgel var författaren Gunnar Sundström med börd i Siknäs som började kvällen med att berätta lite om sin nya bok "Mitt liv som rockstjärna" som handlar om livet som rockmusiker i norra Sverige från 70-talet och framåt. Signerade exemplar av boken såldes även i samband med detta.

Efter det fortsatte kvällen med låtar från debutplattan med samma namn som bandet. Som de själv beskriver musiken "med gitarrbaserat sväng med diverse fria improvisationer", en blandning av rock, blues och psykadeliskt. Det blev ordentligt med sväng. Det växlade mellan långa avsnitt med melodisk jam och sång, spelat med stor inlevelse. Publiken, en blandning av både ungdom och seniorer bestod av ca 75 personer.

 

Det hela blev ett väldigt trevligt avslut på sommarens musikaktiviteter.

 

Medlemmarna i bandet: 

Andreas Norberg - Gitarr & sång
Jonas Sandin - Bas
Simon Lundin - Trummor
Gunnar Sundström - Orgel & Piano   

Text av: Joakim Söderberg
Foto: Sven Lindman

 

DSC0095
DSC0098
DSC0105
DSC0099b
DSC0107
DSC0119
DSC0095 DSC0098 DSC0105 DSC0099b DSC0107 DSC0119

Ännu en härlig kafekväll

Denna onsdag visade sig Siknäs från sin bästa sida; vackert väder, gudomligt fika och mycket god underhållning av pitepojken Patrik Öhlund.
Patrik överraskade med en bred repertoar som framfördes på ett utmärkt sätt till eget gitarrkomp som ersatte ett helt storband. Han tog sig an Wiehe, Sinatra, Cohan, Elvis, Fröding (tolkad av Mando Diao), the Boss och Dolly Parton.
Mellan låtarna underhöll han med avslappnat småprat. Som introduktion till Tommy Körbergs ”Stad i ljus” nämnde han att Körberg har Sveriges bästa pipa. Patrik Öhlunds pipa går inte heller av för hackor.

Siknäs gjorde också skäl för ryktet att vara en sångarby då hela publiken doade orgelriffet till Procul Harums ”A whiter shade of pale” medan Patrik kompade med melodin.

Bara att gratulera de som var med denna kafekväll.

 

foto: Sven Lindman    text: Folke W von Walter

s svante13 4

Det var väldigt varmt

det var som vanligt fullsatt

medelåldern var rätt hög

det var en person på scenen

det var fiol, Svea Perssons gitarr och dragspel

det var ”Vals från Delsbo” som en hyllning till mamma Dagmar,
som inte längre finns annat än i starka minnen och bakom många slående citat

det var många skratt

det var uppläsandet av en novell ur”Monologerna på Jennys krog”

där var tal om hur livet kan vara svårt,

men mamma Dagmars ord om ”hur det drar ifrån” som tröst

det var den otroligt vackra musiken till Cullbergbaletten ”På Norrbotten”
där var historien om dödgrävare Eklund och väskan med löständerna

där var minnen från en spelning åt regeringen

men också glimtar från spelningar åt Stövarklubben och PRO

det var professionellt, övertygande, djupt

och som vanligt helt otrolig

där var tal om att tro, att genomföra och att inte ge upp,

längtan och hopp,

och uppmaningen att vi måste;- fortsätta att HÅLLA PÅ med det vi gör

där var avslutningslåten "On the road again", på engelska med Svea Perssons gitarr.

panikteaternspress bild

 

 

Återigen besöker Panikteatern oss. 
Denna gången med komedin "Tid för avgång".   
Vi förflyttar oss till en järnvägsmiljö i den   Engelska  landsbygden.  
Där inte allt är som det verkar........
 

 s panik13 4s panik13 3s panikteatern 13 2

 

Sture Westerberg

Kalkbarrskog på Siksundsöberget och Siksundsöhällan
I Kalix kommuns sydvästra del, ca 10 km söder om byn Siknäs ligger Siksundsön. Genom landhöjning är
detta idag en del av fastlandet och utgörs idag av en cirka 4 km lång udde med vikar och
dofttaggsvampnäs som i nästan nord-sydlig riktning sträcker sig ut i Bottenviken. I de centrala delarna ligger Siksundsön samt i söder Siksundsöhällan, vilka är områdets två högsta punkter. Skogsbilväg utgår från Siknäs och ner mot Siksundsön södra del. 
Den samfällda skogen ägs av Siknäs Samfällighet.

Berggrund

Här finns en större grönstenskropp en bergartsbildning som kan följas i terrängen och på flygmagnetiska kartor från Siknäs till Siksundsön och vidare mot sydväst och ut till Tistersöarna som ligger längre ut i Bottenviken. Fördjupade vittringssliror/gropar på hällytor tyder på ett visst innehåll av kalk. Den basiska bergarten med sitt innehåll av kalk har bidragit till en för Norrbotten helt unik svampflora.

Vid stranden väst om Siksundöberget nybildas skalgrus vilket är relativt ovanligt i Bottenviken. Skalgrusbankar kan även ingå i det svallgrus/sand som finns högre upp på sluttningarna i båda områdena.

Två områden

Siksundsöberget högsta punkt når 28 m över havsytan på västra sidan av Siksundsön och norr om Siksundsöhällan som når en höjd av ca 15 m ö h.

Klapper har största utbredningen på Siksundsöberget medan hällmarkerna täcker en stor del av Siksundsöhällan. 

Ett mindre område med låga hällar ligger öst om Siksundsöberget. Nedanför klapper och hällmark ingår i regel svallgrus med sandiga fraktioner. Utöver det är markerna blockrika där jätteblock ligger utslängda på flera ställen.

En större sandstrand utbreder sig söder om Siksundsöhällan. Här finns väl utbildade strandvallar med klapper med utspridda större block. Vid Siksundsöberget västsida finns en glest beskogad, sandig sluttning ner mot havet och där flera större block ligger utspridda. Här finns en av de större gråalarna i Norrbotten.

Siksundsöbergetsiksundsöberget

Övre delen av berget består av stora klapperstenfält. På de högre belägna partierna av berget är skogarna glesa och här dominerar gran på lavhedar och rishedar. Kolade tallstubbar och lågor visar att området är påverkad av den brand som drog över ön för omkring 100 år sedan. Enbuskmarker har stor utbredning i hela området där den basiska berggrunden förekommer.

Siksundsöhällan

Här finns ett större hällområde som omges av mindre klapper- och svallgrusmarker. Vid havet söder om hällområdet ligger en större sandstrand med vackert utbildade klapperstensformationer. Art- sammansättningen mellan olika marksvampar är stor och kärlväxtfloran är rik. Även här finns kolade stubbar.

Stränder

Smala och blockrika strandzoner dominerar längs delar av västra sidan av halvön. Vid Inre Västantillgrundet finns en bredare vasstrand där en revel sammanlänkas med en mindre holme. Längre ner i söder strax söder om Siksundsöhällan finns en stor sandstrand. Grunda vikar ingår på två ställen, Storstensviken och innanför Mittigrundet. Strandfloran är bitvis rik med bland annat ängsnycklar. Ett annat exempel är den rika förekomsten av ormtunga vid inre Västantillgrundet.siksundsöstranden

Arter

Berggrundens beskaffenhet har bidragit till områdets rika flora med flera för Norrbotten sällsynta svampar, med arter som kräver kalkrika jordar. I anslutning till de grova granarna och framför allt under träden ses exempelvis flertalet olika kalkkrävande (Cortinariusspindelskivlingar.

    Läs mer om de olika arterna
 
 
Sture Westerberg 2012-02-13

 

   

Berggrundens beskaffenhet har bidragit till områdets rika flora med flera för Norrbotten sällsynta svampar, med arter som kräver kalkrika jordar. I anslutning till de grova granarna och framför allt under träden ses exempelvis flertalet olika kalkkrävande (Cortinarius) spindelskivlingar.

luddfingersvamp

Grantaggsvamp Bankera violscens, Nära hotad NT. Är en art som förekommer sällsynt i norr och då den påträffas ses den endast i ett fåtal exemplar på varje lokal men på Siksundsöberget förekommer den allmänt.

Luddfingersvamp Clavaria purpurea, Nära hotad NT. Uppträder i sand och klappergrus men även rikligt i ren klapper. Den kraftiga fingersvampen är påtagligt kalkgynnad men verkar trivas bäst i fjällnära områden varför denna lokal får ses som mycket speciell. Vid Siksundsöberget och
Siksundsöhällan växer luddfingersvampen allmänt både i klapperstensmark som hedartad sandmark.

Bitter taggsvamp Sarcodon fennicus, Starkt hotad EN. Växer i nära anslutning till den fritidsstuga som står söder om Sinksundöberget. Avger en lukt av bittermandelolja. Här bland grova block och högresta granar hittades ett 15-tal fruktkroppar. Marken är sandig/grusig och lokalen ligger endast någon meter ovanför havsnivån. Bitter taggsvamp är mycket sällsynt i Norrbotten.

Dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens

Nära hotad NT. Är en välluktande mycket sällsynt svamp för Norrbotten påträffades framför allt öster om Sinksundsöberget med flera fruktkroppar. Dels i grovblockig terräng men även på klapper/grusmark. Svampen avger en doft av lavendel eller kumarin.

Blåfotad taggsvamp Sarcodon glaucopus, Sårbar VU. Har i och med detta fynd förmodligen påträffats som ny för Norrbotten. Arten påträffades i två områden dels i närhet av bitter taggsvamp och dels öster om Siksundsöberget i närhet av låga hällmarker i stor blockig terräng, där ett tiotal fruktkroppar noterades.

druvfingersvamp

Druvfingersvamp Ramaria botrytis, Nära hotad NT. Hittades med minst fem fruktkroppar öster 

om Sinksundsöberget bland upphöjda klapper/grusryggar med utspridda större block, klädd med grovväxt granskog. Bland stora block helt nära stranden hittades en fruktkropp av arten. Druvfingersvampen är en sällsynthet i Norrbotten och har endast några kända förekomster i länet.  Efter bestämning av Lennart Söderberg så utgör fynden av typ; R, rubrievanescens.

Rosa vaxskivling Hygrophorus persicolor, är en dubbelgångare till besk vaxskivling och är mycket sällsynt men förmodligen förbisedd. Påträffades rosa vaxskivlingbl.a. i strandgranskogen vid Siksundsöhällan och vid Siksundsöberget, helt nära eldstaden i barrmattan under en grov gran. Arten är tidigare känd upp till Jämtlands län.


Fjällfotad musseron 
Tricoloma olivaceotinctum, Sårbar VU. Tillhör gruppen av grå, fjälliga musseroner. Enstaka fynd finns i Sverige upp till Jämtland, nu första för Norrbotten med några fynd vid Siksundsöberget.

Onyxmusseron Rugosomyces onychinus, Nära hotad NT. Nedbrytare på marken i äldre gran- och tallskog, huvudsakligen på kalkrik och sandig mark. Arten påträffades SV om Siksundsöberget. 

Mer bilder hittar du    HÄR

Sture Westerberg 2012-02-13 

______________________

Köp Kläder med Siknästryck!

Kommande Evenemang

June-2019
ti on to fr
1
2
3
4
5
6
Vitträsket, Dansbanan
Datum :  2019-06-06
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ingen bild
10:00
Siknäs
Datum :  2019-06-30