uppdaterat oktober 2021
Siknäs fiskevårdsförening meddelar följande.
Fisket i Stjikuträsk stängs för denna säsong den 4 oktober.
Fisket öppnar åter den 18 december.
Utsättning av fisk kommer att ske under kommande veckor.
Årsmöte planeras att hållas för verksamhetsåren 2019 och 2020 den 17november kl 19 00.


Under januari har en arbetsgrupp bildats som under sittande styrelse åtagit sig att driva verksamheten fram till dess ett nytt årsmöte kan hållas. Arbetsgruppen består av Lars Grunditz, Marino Boström, Ulf Lindbäck och Thomas Hasselborg.
Inför sommaren har beslutats följande.
Städ- och inventeringsdag: Bestämd till helgen 10-11 april, ved skall köras ned till stugorna, stugor inventeras och städas ur samt bryggornas kondition besiktas. Fiskevårdsinsatser:
Provfiske med översiktsnät är planerat att genomföras under första halvan av juni i syfte att ta reda på vilka arter som har kommit tillbaka till sjön. Beroende på resultat beslutas om ett decimeringsfiske av mörtfiskar är nödvändigt. I så fall genomförs det med en finmaskig ryssja varvid fångad öring återutsätts och övrig fångst tas upp ur sjön. I samband med provfisket utförs röjningar vid fiskeplatser och bryggor som är i behov av renovering åtgärdas. Vid dammbyggnaden vid södra utloppet påbörjas renovering. Datum för aktiviteten meddelas under våren.
Under september/oktober utförs inplantering av 400 kg 3-somrig öring som bokats genom Kusträsk fiskodling. Fisket avlyses i samband med inplanteringen och datum för fiskepremiär meddelas senare.
Årsmöte, om pandemin tillåter kommer detta hållas under andra halvan av 2021, meddelas i så fall på vanligt sätt genom annons på anslagstavla, per mail, samt på denna hemsida och facebook ”Siknäs byn i vårt hjärta”.
Du som vill hjälpa till är välkommen att bidra, ta gärna kontakt med någon av oss i arbetsgruppen, närmast ligger datumen 10-11 april då fler skotrar och vedkuskar är angeläget
Lars Grunditz telefon: 070/5484116
Marino Boström: 070/6527802
Ulf Lindbäck: 070/3139836
Thomas Hasselborg: 070/6513641

Kommande Evenemang

ti on to fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Medlemsavgifter

Siknäs Framtid

Swish: 123 503 93 42
BankGiro: 5689-2151

100 kr för första familjemedlem
200 kr för hela familjen

Siknäs Bönhusförening

50 kr per person

Swish: 123 503 93 42 (Siknäs Framtid)
BankGiro: 0475-4651

______________________

Köp Kläder med Siknästryck!