Berggrundens beskaffenhet har bidragit till områdets rika flora med flera för Norrbotten sällsynta svampar, med arter som kräver kalkrika jordar. I anslutning till de grova granarna och framför allt under träden ses exempelvis flertalet olika kalkkrävande (Cortinarius) spindelskivlingar.

luddfingersvamp

Grantaggsvamp Bankera violscens, Nära hotad NT. Är en art som förekommer sällsynt i norr och då den påträffas ses den endast i ett fåtal exemplar på varje lokal men på Siksundsöberget förekommer den allmänt.

Luddfingersvamp Clavaria purpurea, Nära hotad NT. Uppträder i sand och klappergrus men även rikligt i ren klapper. Den kraftiga fingersvampen är påtagligt kalkgynnad men verkar trivas bäst i fjällnära områden varför denna lokal får ses som mycket speciell. Vid Siksundsöberget och
Siksundsöhällan växer luddfingersvampen allmänt både i klapperstensmark som hedartad sandmark.

Bitter taggsvamp Sarcodon fennicus, Starkt hotad EN. Växer i nära anslutning till den fritidsstuga som står söder om Sinksundöberget. Avger en lukt av bittermandelolja. Här bland grova block och högresta granar hittades ett 15-tal fruktkroppar. Marken är sandig/grusig och lokalen ligger endast någon meter ovanför havsnivån. Bitter taggsvamp är mycket sällsynt i Norrbotten.

Dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens

Nära hotad NT. Är en välluktande mycket sällsynt svamp för Norrbotten påträffades framför allt öster om Sinksundsöberget med flera fruktkroppar. Dels i grovblockig terräng men även på klapper/grusmark. Svampen avger en doft av lavendel eller kumarin.

Blåfotad taggsvamp Sarcodon glaucopus, Sårbar VU. Har i och med detta fynd förmodligen påträffats som ny för Norrbotten. Arten påträffades i två områden dels i närhet av bitter taggsvamp och dels öster om Siksundsöberget i närhet av låga hällmarker i stor blockig terräng, där ett tiotal fruktkroppar noterades.

druvfingersvamp

Druvfingersvamp Ramaria botrytis, Nära hotad NT. Hittades med minst fem fruktkroppar öster 

om Sinksundsöberget bland upphöjda klapper/grusryggar med utspridda större block, klädd med grovväxt granskog. Bland stora block helt nära stranden hittades en fruktkropp av arten. Druvfingersvampen är en sällsynthet i Norrbotten och har endast några kända förekomster i länet.  Efter bestämning av Lennart Söderberg så utgör fynden av typ; R, rubrievanescens.

Rosa vaxskivling Hygrophorus persicolor, är en dubbelgångare till besk vaxskivling och är mycket sällsynt men förmodligen förbisedd. Påträffades rosa vaxskivlingbl.a. i strandgranskogen vid Siksundsöhällan och vid Siksundsöberget, helt nära eldstaden i barrmattan under en grov gran. Arten är tidigare känd upp till Jämtlands län.


Fjällfotad musseron 
Tricoloma olivaceotinctum, Sårbar VU. Tillhör gruppen av grå, fjälliga musseroner. Enstaka fynd finns i Sverige upp till Jämtland, nu första för Norrbotten med några fynd vid Siksundsöberget.

Onyxmusseron Rugosomyces onychinus, Nära hotad NT. Nedbrytare på marken i äldre gran- och tallskog, huvudsakligen på kalkrik och sandig mark. Arten påträffades SV om Siksundsöberget. 

Mer bilder hittar du    HÄR

Sture Westerberg 2012-02-13 

Kommande Evenemang

ti on to fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Medlemsavgifter

Siknäs Framtid

Swish: 123 503 93 42
BankGiro: 5689-2151

100 kr för första familjemedlem
200 kr för hela familjen

Siknäs Bönhusförening

50 kr per person

Swish: 123 503 93 42 (Siknäs Framtid)
BankGiro: 0475-4651

______________________

Köp Kläder med Siknästryck!