Not published yet

Siknäs, 1543 - 1667 Namnet kommer från orden sik och näs, udde. I byn finns numera ingen udde med namnet, men man menar att det som givit byn dess namn är området närmast norr om "Bäcken", den bäck som från "Byträsket" rinner till "Siknäsfjärden", som kartornas Törefjärden vanligen har kallats. Enligt kartan finns ett par markerade uddar, en norr om "Bäcken", och en söder därom. Någon av dessa bör rimligen ha varit den som föranlett namnet, kanske snarare den norra. Sik fiskas fortfarande i byn, och en naturlig plats att landa fångsten på har just varit denna udde. Den nuvarande "Hamnen" är ju också belägen i anslutning därtill. Man har skilt mellan byborna på båda sidor om "Bäcken". De boende norr om, har kallats "inregrannar" de boende söder om, "yttregrannar". Stavningen har varierat och 1543 skrev man "Siicknees" i jordeboken. Vid den tiden fanns det 8 gårdar fram till 1667, med undantag för år 1556, då 9 redovisas. Särskilda bydelar finns inte, men byn har varit organisatoriskt tudelad (öster och väster om bäcken). Sålunda hade man t ex. två bårlag som hade att svara för grävning av grav och transport av den döde till graven. Det var också bårlagen som deltog i gravölet, inte byn i sin helhet. Vidare hade man två kvarnlag som vart för sig skötte de två skvaltkvarnarna som fanns i "Bäcken" 1871 fanns det 21 gårdar i byn.

Kommande Evenemang

ti on to fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Medlemsavgifter

Siknäs Framtid

Swish: 123 503 93 42
BankGiro: 5689-2151

100 kr för första familjemedlem
200 kr för hela familjen

Siknäs Bönhusförening

50 kr per person

Swish: 123 503 93 42 (Siknäs Framtid)
BankGiro: 0475-4651

______________________

Köp Kläder med Siknästryck!